BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

OFERTA PRACY: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTÓW I KOMUNIKACJI (NR REF. 1/2016)

Drukuj
1 2 3

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie zajmująca się  międzynarodową współpracą w zakresie badania, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o historii Europy XX wieku, poszukuje osoby na stanowisko:
KIEROWNIKA DZIAŁU PROJEKTÓW I KOMUNIKACJI (NR REF. 1/2016)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Wiejska 17/3

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Działu Projektów i Komunikacji:

 • Koordynacja prac Działu Projektów i Komunikacji IESPS,
 • Planowanie, organizacja pracy i zarządzanie pracownikami i współpracownikami Działu Projektów i Komunikacji IESPS,
 • Opracowywanie koncepcji i realizacja międzynarodowych projektów o charakterze naukowym, badawczym, edukacyjnym, kulturalnym oraz kampanii informacyjnych i promocyjnych,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektów pod względem finansowym i merytorycznym,
 • Odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych przez Dział zadań,
 • Reprezentowanie Instytutu ESPS podczas wydarzeń publicznych związanych z projektami realizowanymi przez ESPS i wobec mediów,
 • Udział w spotkaniach międzynarodowych Gremiów i Komitetu Sterującego ESPS: opracowywanie raportów z zakresu pracy Działu oraz prezentowanie ich podczas spotkań,
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z realizowanymi działaniami,
 • Przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych oraz planów pracy, sprawozdań merytorycznych i analiz związanych z zadaniami Działu.

Wymagania wobec kandydata/ki:

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń i prowadzeniu projektów,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność bezbłędnego i sprawnego formułowania wypowiedzi oraz opracowywania różnego rodzaju tekstów i dokumentów po polsku i angielsku,
 • znajomość ustaw i regulacji związanych z funkcjonowaniem publicznych instytucji kultury (w tym: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, i in.),
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz zespołu,
 • umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
 • myślenie strategiczne i umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Dodatkowe

 • zainteresowanie historią XX wieku, edukacją historyczną, polityką pamięci,
 • znajomość drugiego języka obcego (w szczególności niemieckiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub rumuńskiego),
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami o złożonym montażu finansowym (finansowanymi z różnych źródeł),
 • doświadczenie w pracy w państwowej instytucji kultury,
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów, w tym m.in. informacji prasowych,
 • znajomość rynku medialnego w Polsce i zagranicą.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo (z możliwością zawarcia kolejnej umowy po upływie terminu zastępstwa),
 • interesującą pracę w środowisku międzynarodowym.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • list motywacyjny, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@enrs.eu do 16 maja 2016 r. wpisując w tytule wiadomości numer referencyjny 1/2016.

Proces rekrutacji

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko KIEROWNIKA DZIAŁU PROJEKTÓW I KOMUNIKACJI została wybrana pani Zofia Burda.


Data wytworzenia: 2016-04-27 Autor: Administrator Data publikacji: 2016-04-27 09:37 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-13 Osoba modyfikująca: Administrator