BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW (NR REF. 3/2016)

Drukuj
1 2 3

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie zajmująca się  międzynarodową współpracą w zakresie badania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o historii Europy XX wieku, poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW (NR REF. 3/2016).

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Wiejska 17/3
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Projektów:

Wsparcie organizacyjne koordynatora zespołu kuratorskiego pracującego nad przygotowaniem międzynarodowej wystawy pod roboczym tytułem „Po Wielkiej Wojnie. Europa 1918-1921”, w tym m.in.:

 • bieżąca współpraca i utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu kuratorskiego, Radą Naukową wystawy, ekspertami, partnerami i współorganizatorami projektu,
 • kompleksowa organizacja spotkań zespołu, warsztatów projektowych, wizyt studyjnych, etc.
 • opracowywanie i redakcja dokumentacji projektowej w tym: pism, umów, opracowań, programów i protokołów ze spotkań, kosztorysów, harmonogramów i sprawozdań w języku polskim i angielskim,

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne koordynatora nowopowstającego zespołu naukowego, w tym: m.in.:

 • bieżąca współpraca i utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu, ekspertami, partnerami i współorganizatorami projektu,
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami prowadzącymi projekty badawcze dot. historii i upamiętniania w Europie i na świecie,
 • wsparcie koordynatora zespołu w działaniach mających na celu stworzenie międzynarodowej sieci humanistów, stanowiącej zaplecze naukowe dla działań badawczych i upowszechniających z zakresu historii i upamiętniania,
 • współpraca przy organizacji międzynarodowych projektów IESPS o charakterze naukowym (m.in. seminariów roboczych, warsztatów i konferencji dla badaczy zajmujących się pamięcią, projektów wydawniczych dotyczących historii XX w., etc.),
 • opracowywanie i redakcja dokumentacji projektowej w tym: pism, umów, opracowań, programów i protokołów ze spotkań, kosztorysów, harmonogramów w języku polskim i angielskim,

 

Wymagania wobec kandydata/ki:

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • min. 2-letnie doświadczenie w organizacji projektów (preferowane: projekty naukowe z dziedziny historii, z dziedziny edukacji historycznej, projekty wystawiennicze),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
 • samodzielność,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku: historia
 • stopień naukowy doktora,
 • znajomość drugiego języka obcego (w szczególności niemieckiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub rumuńskiego),
 • doświadczenie w pracy w państwowej instytucji kultury.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku międzynarodowym,
 • umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • list motywacyjny, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
 • wykaz publikacji naukowych

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@enrs.eu do 30 września 2016 r. wpisując w tytule wiadomości numer referencyjny 3/2016.

 

Proces rekrutacji

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postepowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisku Specjalisty ds. Projektów został zatrudniony pan Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk.

 


Data wytworzenia: 2016-09-20 Autor: Administrator Data publikacji: 2016-09-20 15:11 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 Osoba modyfikująca: Administrator