BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

F-ZO-2022-08-16-1

F-ZO-2022-08-16-1

Fundacja Europejska Sieć "Pamięć i Solidarność" z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242090, posiadającą  numer NIP: 701-03-90-762, numer REGON: 146612690 (dalej: „Zamawiający”), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Transport wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 — 1923”, na trasie: Sibiu (Rumunia) – Triest (Włochy). Transport jednym ciągnikiem z naczepą. Przechowanie wystawy na naczepie na strzeżonym parkingu.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia:   19.08.2022 do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Zastrzeżenia:

1)    Zamawiający zastrzega prawo do odwołania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny;
2)    Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo  do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez podania przyczyny;
4)    W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę   nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy),   Zamawiający może przystąpić d o negocjacji z kolejnym wykonawcą.

 

W postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez: Eleven International Freight Forwarding Ltd. z siedzibą w Brendtford (spółką prawa brytyjskiego), adres: ul. TW8 9HH Brentford, Middlesex, 1000 Great West Road (Wielka Brytania).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-08-17 Autor: Administrator Data publikacji: 2022-08-17 11:43 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-19 Osoba modyfikująca: Administrator