BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

ZO-2022-09-30-1 - TRANSPORT WYSTAWY WŁOCHY-POLSKA

ZO-2022-09-30-1 - TRANSPORT WYSTAWY WŁOCHY-POLSKA

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert.

Szczegóły zapytania w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 05.10.2022 do godz. 16.00.

Zastrzeżenia.

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym wykonawcą.

 

Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej oferty.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-09-30 Autor: Administrator Data publikacji: 2022-09-30 14:51 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-10 Osoba modyfikująca: Administrator