BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Przetargi - BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Przetargi

 • IESPS zaprasza do udziału w postępowaniu.

  Kompleksowa obsługa podróży służbowych na potrzeby Zamawiającego.

  Ogłoszenie o wynikach postępowania: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00047897/01 z dnia 2024-01-18.

  7.12.2023 - w związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający umieszcza wyjaśnienie: "20231207_ADM_261_2_2023_AS Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 dn. 07 12 2023.BES"

  11.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert: dokument "DA-261-02-23-informacja z otwarcia ofert.BES"

  21.12.2023 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: dokument "ADM-261-2-2023-AS-Informacja o wyborze.BES"

  Rozwiń artykuł DA.261.02.23 - Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp
 • Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w postępowaniu DA.261.01.23.

  27.02.2023 -  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Kompleksowa obsługa podróży służbowych na potrzeby Zamawiającego. 
                            Szczegóły w załączonym dokumencie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf".
                        2. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy: szczegóły w załączonym dokumencie "IESPS-DA-67-2023-AS.pdf".

  01.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert: szczegóły w załączonym dokumencie "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
                        Numer pisma IESPS.DA.79.2023.AS.

  22.03.2023 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ;  załącznik nr "IESPS.DA.118.2023.AS.BES"

  07.04.2023 - OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA; załącznik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023BZP 0016960501"

  Rozwiń artykuł DA.261.01.23 - Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp
 • Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

  Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

  30.05.2022 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  05.05.2022 - Informacja z otwarcia ofert w załączonych dokumentach.

  Rozwiń artykuł DA.261.01.22 - Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp
 • Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp pn. Kompleksowa obsługa podróży służbowych na potrzeby Zamawiającego. Nr DA.261.01.21

  Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

  18.01.2022 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.BES"

  23.12.2021 - IESPS_DA_259_2021_WP.BES: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  09.12.2021 - DA-261-01-21-Informacja-z-otwarcia-ofert-sig

  08.12.2021 - Wyjaśnienie treści SWZ: pismo nr IESPS_DA_237_2021_WP.BES

  Rozwiń artykuł DA.261.01.21 - Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp
 • Protokół z otwarcia ofert: załącznik DA.261.01.19-Protokół z otwarcia ofert.

   

  UWAGA! ZMIANA SIWZ - 4.12.2019 R.

  ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW: "IESPS.DA.621.2019.WP - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA", "SIWZ-POPRAWIONY-4122019", "ZAŁĄCZNIK_2_-_FORMULARZ_OFERTY - ZMIANA 4122019" NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OPIS KRYTERIÓW W ZAKRESIE P1 - CENA

   

   

  UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2019R. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW: "Odpowiedzi na zapytania", "SIWZ-POPRAWIONY-ZMIANA1122019"

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i zagranicą.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  Rozwiń artykuł PRZETARG - DA.261.01.19 - ZMIANA - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • PRZETARG - DA.261.01.19

  UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2019R. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW: "Odpowiedzi na zapytania", "SIWZ-POPRAWIONY-ZMIANA1122019"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Rozwiń artykuł PRZETARG - DA.261.01.19
 • PRZETARG - DOA.261.01.18

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i zagranicą.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Załącznik nr IESPS.DOA.440.2018.WP

  UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2018R. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKÓW: IESPS.DOA.425.2018.WP ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   

  9.11.2018r. - ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TREŚĆ ZAŁĄCZONEGO DOKUMENTU IESPS.DOA.429.2018.WP

  Rozwiń artykuł PRZETARG - DOA.261.01.18
 • PRZETARG DOA.261.03.17

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i zagranicą.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.03.17
 • PRZETARG DOA.261.02.17

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i zagranicą.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.02.17
 • PRZETARG DOA.261.01.17

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i zagranicą.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  UWAGA: 30 stycznia 2017 roku - unieważnienie postępowania. Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie nr IESPS.DOA.20.2017.WP.

   

  UWAGA. 23 stycznia 2017 r. w nawiązaniu do zapytań Wykonawców Zamawiający zmienił treść SIWZ wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.01.17
 • Przetarg DOA.261.02.16

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert w przetargu na kompleksową obsługę podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze zagraniczne i przewozy kolejowe krajowe oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych i usług towarzyszących.

  Szczegółowe informacje zostały umieszczone w załączonych materiałach.

  Rozwiń artykuł Przetarg DOA.261.02.16
 • PRZETARG DOA.261.01.16

  Kompleksowa obsługa podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze zagraniczne i przewozy kolejowe krajowe oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych i usług towarzyszących.

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert. Szczegółowy opis ogłoszenia, SIWZ oraz pozostałe załączniki znajdują się w plikach do pobrania.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.01.16
 • PRZETARG DOA.261.02.15

  Świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze i kolejowe na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert. Szczegółowy opis ogłoszenia, SIWZ oraz pozostałe załączniki znajdują się w plikach do pobrania.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.02.15
 • PRZETARG DOA.261.01.15

  Świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, kolejowe i autobusowe, usług sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zaprasza do składania ofert. Szczegółowy opis ogłoszenia, SIWZ oraz pozostałe załączniki znajdują się w plikach do pobrania.

  Rozwiń artykuł PRZETARG DOA.261.01.15