BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

ZDK/2020/10/30 - montaż i demontaż wystawy

Zamówienia z zakresu działaności kulturalnej.

ZDK/2020/10/30 - montaż i demontaż wystawy

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 90/2015, posiadająca nr NIP: 7010456260, REGON 360483100, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Montaż i demontaż w Zagrzebiu wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 — 1923”, zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania ofertowego instrukcją montażu/demontażu.

Zastrzeżenia:

  1. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez podania przyczyny;
  3. W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia z nim umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym wykonawcą;
  4. Zamawiający zastrzega, że organizacja wystawy w Zagrzebiu nie jest jeszcze potwierdzona. W związku z tym, Zamawiający zastrzega, niezależnie od punktu 11 zapytania ofertowego, że jest uprawniony do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert lub niepodpisania umowy po wybraniu najkorzystniejszej oferty

 

W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 03.11.2020 do godz. 10.00.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Marka Karolina Baranowska.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-10-30 Autor: Administrator Data publikacji: 2020-10-30 09:18 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-03 Osoba modyfikująca: Administrator