BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Fundacja Europejska Sieć "Pamięć i Solidarność" - BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

FUNDACJA EUROPEJSKA SIEĆ "PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ"

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju europejskiej kultury pamięci w duchu wzajemnego zrozumienia.