BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

ZDK/2021/06/25 - MONTAŻ I DEMONTAŻ WYSTAWY - KOWNO, WILNO

Zamówienia z zakresu działaności kulturalnej.

ZDK/2021/06/25 - MONTAŻ I DEMONTAŻ WYSTAWY - KOWNO, WILNO

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa, państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 90/2015, posiadająca nr NIP: 7010456260, REGON 360483100 (dalej: „Zamawiający”), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Montaż i demontaż w Kownie i Wilnie (Łotwa) wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 — 1923”, zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania ofertowego instrukcją montażu/demontażu.

Szczegółowe zapytanie wraz z instrukcjami w załącznikach do pobrania.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 02.07.2021 do godz. 16.00.

Zastrzeżenia.

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez podania przyczyny;

W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym wykonawcą.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaprezentowała firma Marka Karolina Baranowska.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-25 10:28 Autor: Administrator Data publikacji: 2021-06-25 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-06 Osoba modyfikująca: Administrator